Cách mở một trung tâm tư vấn du học đúng nhất

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều thương nhân thành lập các công ty tư vấn du học. Tuy nhiên, để bắt đầu kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, công ty cần phải xin “Giấy phép hoạt động tư vấn du học” trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, quy định tại Phụ lục 4 của Luật số 61/2020 / QH14. Để thành lập công ty tư vấn du học và kinh doanh dịch vụ này, cơ sở thành lập phải đáp ứng các điều kiện cấp phép theo quy định của pháp luật. Công ty Luật Nhạc An gửi tới Quý khách hàng ý kiến ​​pháp lý về quy định thành lập công ty tư vấn du học như sau:

cơ sở pháp lý
Luật Công ty năm 2020;

Đạo luật Giáo dục 2005 và Đạo luật Sửa đổi và Bổ sung 2009;

Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021;

Nghị định số 46/2017 / NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017;

Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT, ngày 16/03/2021.

Điều kiện Xin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Dịch Vụ Tư Vấn Du Học
Có đội ngũ hướng dẫn trực tiếp tư vấn du học, có trình độ đại học trở lên; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo khung trình độ ngoại ngữ bậc 6 của Việt Nam và tương đương; được bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định. do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn du học
Để xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

đơn đăng ký kinh doanh;
quy định công ty;
Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần); danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai người);
Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân); quyết định thành lập của Người quản lý vốn Việt Nam (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương và Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp;
Giấy ủy quyền của công ty luật Việt Nam;
Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp:

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công thương và nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. Nội dung thông báo bao gồm nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau:
Việc kinh doanh;
Danh sách Cổ đông sáng lập; Danh sách Cổ đông Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty Cổ phần (nếu có).

Phí công khai: Khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện thủ tục đăng ký công thương thì được hoàn lại phí công bố nội dung đăng ký công thương.
Theo Thông tư 47/2019 / TT-BCT, lệ phí công bố là 100.000 đồng.

Con dấu công ty:

Tem bao gồm các con dấu dưới dạng tem hoặc chữ ký số được thực hiện tại các cơ sở khắc dấu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.
Doanh nghiệp tự quyết định loại, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Việc quản lý và bảo quản con dấu thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nội quy, quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị khắc dấu khác ban hành. Doanh nghiệp sử dụng con dấu được ủy quyền hợp pháp trong các giao dịch.
Xin Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Dịch Vụ Tư Vấn Du Học
Hồ sơ đăng ký Dịch vụ Tư vấn Du học:

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nội dung chủ yếu gồm: mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng hình thành và phát triển dịch vụ tư vấn du học; phương án, biện pháp tổ chức thực hiện; phương án xử lý rủi ro đối với đối tượng được tư vấn đi du học;
Bản sao sổ đăng ký chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính;
Danh sách chuyên gia tư vấn du học trực tiếp bao gồm các thông tin chính sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí việc làm. Chịu trách nhiệm đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; bản sao bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của mẹ cấp, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính. ”
Dịch vụ Luật Việt An Về thành lập công ty tư vấn du học:
Theo quy định của “Luật Doanh nghiệp” và “Luật Sở hữu trí tuệ” thì tên công ty tư vấn miễn phí và tên công ty tư vấn du học;
Tư vấn địa điểm đăng ký của công ty và mức vốn của công ty theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty tư vấn du học;
Tư vấn điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, soạn thảo hồ sơ;
Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế và kế toán trong quá trình hoạt động kinh doanh;
Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi thành lập công ty tư vấn du học;
Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tư vấn du học;
Thay mặt khách hàng làm thủ tục thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền trên toàn quốc;
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sau khi làm thủ tục thành lập công ty tư vấn du học.

Cuối cùng khi thành lập xong bạn phải dùng dịch vụ SEO local để thông tin bạn được hiển thị trên Google Maps SEO